2005 De Kleine Waarheid DVD-1
2005 De Kleine Waarheid DVD-2
2005 De Kleine Waarheid DVD-3
2005 De Kleine Waarheid DVD-4
2005 De Kleine Waarheid DVD-5
2005 De Kleine Waarheid DVD-6
2005 Familiefoto Radio2 Gala
2005 Radio2 Gala Willeke 1
2005 Radio2 Gala Willeke 2
2005 Radio2 Gala Willeke 3
2005 Radio2 Gala Willeke 4
2005 Radio2 Gala Willeke
2005 Willeke , DVD uitreiking 1
2005 Willeke , DVD uitreiking 2
2005 Willeke , DVD uitreiking 3
2005 Willeke , Ton Kuyl en Fiet Dekker
2005 Willeke Alberti krijgt cadeau op borrel Radio2 Gala
2005 Willeke optreden Gaypride-1
2005 Willeke optreden Gaypride-2
2005 Willeke optreden Gaypride-3
2005 Willeke optreden Gaypride-4
2005 Willeke optreden Gaypride-5
2005 Willeke treedt op tijdens Rondje Amsterdam-1
2005 Willeke treedt op tijdens Rondje Amsterdam
2005 Willeke zingt Radio2 Gala